Hvordan får man inn lyd

Alt sendes over FM bånded som fleste biler har. Still inn ditt fm bånd til 133Mhz